התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק י -

פסוק ג

שיתוף
ויגד-לה שלמה, את-כל-דבריה:  לא-היה דבר נעלם מן-המלך, אשר לא הגיד לה. 

במילה (אשר) לא מופיע הטעם מרכא כפולה.