התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק י -

פסוק יד

שיתוף
ויהי משקל הזהב, אשר-בא לשלמה בשנה אחת--שש מאות שישים ושש, כיכר זהב. 

לזכר סבי שלמה בר-דוד ,אדם ישר