התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
איכה יעיב באפו אדוניי, את-בת-ציון--השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל; ולא-זכר הדום-רגליו, ביום אפו.