התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק י -

פסוק ג

שיתוף
ויאמר משה אל-אהרון, הוא אשר-דיבר יהוה לאמור בקרוביי איקדש, ועל-פני כל-העם, איכבד; ויידום, אהרון. 

שתיקתו של אהרון אל מול הסברו של משה מזכירה לנו שההבנה האנושית מוגבלת, ועלינו לדעת לפעול במציאות ולא לנסות ולהסביר אותה כל הזמן. בדממתו מטווה לנו אהרון כיצד לנהוג במצבי משבר ומצוקה.