התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יא -

פסוק יד

שיתוף
ואת-הדאה--ואת-האיה, למינה.