התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יא -

פסוק כט

שיתוף
וזה לכם הטמא, בשרץ השורץ על-הארץ:  החולד והעכבר, והצב למינהו. 

הפסוק הראשון בפרשת הבר מצוה שלי - פרשת צב!!!1