התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יב -

פסוק ג

שיתוף
וביום, השמיני, יימול, בשר עורלתו. 

צריך שיעבור שבת