התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יג -

פסוק כח

שיתוף
ואם-תחתיה תעמוד הבהרת לא-פשתה בעור, והיא כהה--שאת המכווה, היא; וטיהרו, הכוהן--כי-צרבת המכווה, היא.