התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יד -

פסוק א

שיתוף
וידבר יהוה, אל-משה לאמור. 

זהו הפסוק הראשון בפרשת בר המצווה שלי.