התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
ושחט את-בן הבקר, לפני יהוה; והקריבו בני אהרון הכוהנים, את-הדם, וזרקו את-הדם על-המזבח סביב, אשר-פתח אוהל מועד. 

אני סבור שזה פרוייקט מרתק