התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק א -

פסוק יג

שיתוף
והקרב והכרעיים, ירחץ במים; והקריב הכוהן את-הכול, והקטיר המזבחה--עולה הוא אישה ריח ניחוח, ליהוה.