התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
דבר אל-בני ישראל, ואמרת אליהם, אדם כי-יקריב מכם קרבן, ליהוה--מן-הבהמה, מן-הבקר ומן-הצאן, תקריבו, את-קרבנכם. 

לכל אחד אלוהים שלו (גילי וקס)