התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
אם-עולה קרבנו מן-הבקר, זכר תמים יקריבנו; אל-פתח אוהל מועד, יקריב אותו, לרצונו, לפני יהוה. 

ויקרא