התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
וסמך ידו, על ראש העולה; ונרצה לו, לכפר עליו. 

השם יכפר לנו ולכל עם ישראל