התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
וקרבו וכרעיו, ירחץ במים; והקטיר הכוהן את-הכול המזבחה, עולה אישה ריח-ניחוח ליהוה. 

הכהן הגדול רחץ אותם לפני שהעלה לקורבן