התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק א -

פסוק טז

שיתוף
והסיר את-מוראתו, בנוצתה; והשליך אותה אצל המזבח, קדמה--אל-מקום, הדשן.