התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק א -

פסוק יז

שיתוף
ושיסע אותו בכנפיו, לא יבדיל, והקטיר אותו הכוהן המזבחה, על-העצים אשר על-האש:  עולה הוא, אישה ריח ניחוח--ליהוה.