התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
ונפש, כי-תקריב קרבן מנחה ליהוה--סולת, יהיה קרבנו; ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה.