התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
והביאה, אל-בני אהרון הכוהנים, וקמץ משם מלוא קומצו מסולתה ומשמנה, על כל-לבונתה; והקטיר הכוהן את-אזכרתה, המזבחה--אישה ריח ניחוח, ליהוה.