התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ב -

פסוק ח

שיתוף
והבאת את-המנחה, אשר ייעשה מאלה--ליהוה; והקריבה, אל-הכוהן, והגישה, אל-המזבח. 

בספוק זה מוזכר שם משפחתי.