התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
פתות אותה פיתים, ויצקת עליה שמן; מנחה, היא.