התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
ואם-מנחת מרחשת, קרבנך--סולת בשמן, תיעשה. 

בעה שנזכה לעבוד את הקבה בשמחה ומלאה הארץ דעה כי אין מלבדו