התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
כל-המנחה, אשר תקריבו ליהוה--לא תיעשה, חמץ:  כי כל-שאור וכל-דבש, לא-תקטירו ממנו אישה ליהוה. 

ה' לא אוהב חמץ. רק מצה, שהיא עיקר הלחם ללא תוספות חיצוניות. ה' רוצה שבהקרבת הקורבן תבוא בתור מי שאתה באמת. ה' לא רוצה שנקריב לו שאור ודבש כי אלו מייצגים סוגי אנשים שה' לא אוהב:אנשים נפוחים שהם גאוותנים ואנשים לקקנים ומתוקים שמתחנפים לכולם.