התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ג -

פסוק ב

שיתוף
וסמך ידו, על-ראש קרבנו, ושחטו, פתח אוהל מועד; וזרקו בני אהרון הכוהנים את-הדם, על-המזבח--סביב.