התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ד -

פסוק ה

שיתוף
ולקח הכוהן המשיח, מדם הפר; והביא אותו, אל-אוהל מועד.