התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ד -

פסוק א

שיתוף
וידבר יהוה, אל-משה לאמור. 

פסוק זה - שלא שמים לב אליו - הוא בעצם כל התורה כולה !!
שבורא העולם, ה', מדבר אל משה