התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ד -

פסוק יז

שיתוף
וטבל הכוהן אצבעו, מן-הדם; והזה שבע פעמים, לפני יהוה, את, פני הפרוכת.