התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ד -

פסוק לה

שיתוף
ואת-כל-חלבה יסיר, כאשר יוסר חלב-הכשב מזבח השלמים, והקטיר הכוהן אותם המזבחה, על אישי יהוה; וכיפר עליו הכוהן על-חטאתו אשר-חטא, ונסלח לו.