התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ה -

פסוק יג

שיתוף
וכיפר עליו הכוהן על-חטאתו אשר-חטא, מאחת מאלה--ונסלח לו; והייתה לכוהן, כמנחה.