התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ה -

פסוק כג

שיתוף
והיה, כי-יחטא ואשם--והשיב את-הגזילה אשר גזל או את-העושק אשר עשק, או את-הפיקדון אשר הופקד איתו; או את-האבידה, אשר מצא.