התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ו -

פסוק ו

שיתוף
אש, תמיד תוקד על-המזבח--לא תכבה.