התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ו -

פסוק ב

שיתוף
צו את-אהרון ואת-בניו לאמור, זאת תורת העולה:  היא העולה על מוקדה על-המזבח כל-הלילה, עד-הבוקר, ואש המזבח, תוקד בו. 

הפסוק אשר קראתי שעליתי לתורה. שמעון ברק 18.3.60