התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ו -

פסוק ג

שיתוף
ולבש הכוהן מידו בד, ומכנסי-בד ילבש על-בשרו, והרים את-הדשן אשר תאכל האש את-העולה, על-המזבח; ושמו, אצל המזבח.