התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ח -

פסוק כא

שיתוף
ואת-הקרב ואת-הכרעיים, רחץ במים; ויקטר משה את-כל-האיל המזבחה, עולה הוא לריח-ניחוח אישה הוא ליהוה, כאשר ציווה יהוה, את-משה.