התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ח -

פסוק כג

שיתוף
וישחט--וייקח משה מדמו, וייתן על-תנוך אוזן-אהרון הימנית; ועל-בוהן ידו הימנית, ועל-בוהן רגלו הימנית. 

במילה וישחט מופיע הטעם שלשלת.