התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ט -

פסוק כד

שיתוף
ותצא אש, מלפני יהוה, ותאכל על-המזבח, את-העולה ואת-החלבים; וירא כל-העם וירונו, וייפלו על-פניהם.

העם ראה את כוחו של יהווה, והאמין בו