התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ט -

פסוק כג

שיתוף
ויבוא משה ואהרון, אל-אוהל מועד, וייצאו, ויברכו את-העם; ויירא כבוד-יהוה, אל-כל-העם. 

כשיש אחדוד יש ברכה ,