התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
בפשע יעקוב כל-זאת, ובחטאות בית ישראל; מי-פשע יעקוב, הלוא שומרון, ומי במות יהודה, הלוא ירושלים.