התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
הוי חושבי-אוון ופועלי רע, על-משכבותם; באור הבוקר יעשוה, כי יש-לאל ידם.