התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ב -

פסוק ד

שיתוף
ביום ההוא יישא עליכם משל, ונהה נהי נהיה אמר שדוד נשדונו--חלק עמי, ימיר; איך ימיש לי, לשובב שדינו יחלק.