התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
האמור בית-יעקוב, הקצר רוח יהוה--אם-אלה, מעלליו; הלוא דבריי ייטיבו, עם הישר הולך.