התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
אסוף אאסוף יעקוב כולך, קבץ אקבץ שארית ישראל--יחד אשימנו, כצאן בוצרה:  כעדר בתוך הדברו, תהימנה מאדם. 

ניסיתי, חוויתי, למדתי והחלטתי - אין לי ארץ אחרת.