התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ד -

פסוק ו

שיתוף
ביום ההוא נאום-יהוה, אוספה הצולעה, והנידחה, אקבצה; ואשר, הרעותי. 

זה הפסוק שמתעד את תחילת הגאולה, שה׳ אומר שיאסוף את הנידחה שאלו בעצם עשרת השבטים שגלו, ויקבץ את הנידחה שאלו שבט יהודה ובנימין שגלו למקומות שונים ...