התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ז -

פסוק ח

שיתוף
אל-תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי:  כי-אשב בחושך, יהוה אור לי. 

פסוק זה מבטא את התהליך שעמי עובר.. גם אם אנחנו נופלים -אנחנו מיד קמים, בזכות הקבה כמובן. :)