התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ז -

פסוק י

שיתוף
ותרא אויבתי, ותכסהא בושה--האומרה אליי, איו יהוה אלוהייך; עיניי תראינה בה, עתה תהיה למרמס כטיט חוצות.