התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ז -

פסוק כ

שיתוף
תיתן אמת ליעקוב, חסד לאברהם, אשר-נשבעת לאבותינו, מימי קדם. 

שמתאים לי המשפט, הוא חכם