התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
ויבוא חנני אחד מאחיי, הוא ואנשים--מיהודה; ואשאלם על-היהודים הפליטה, אשר-נשארו מן-השבי--ועל-ירושלים.