התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
חבול, חבלנו לך; ולא-שמרנו את-המצוות, ואת-החוקים ואת-המשפטים, אשר ציווית, את-משה עבדך.