התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק א -

פסוק י

שיתוף
והם עבדיך, ועמך--אשר פדית בכוחך הגדול, ובידך החזקה.