התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
אנא אדוניי, תהי נא אוזנך-קשבת אל-תפילת עבדך ואל-תפילת עבדיך החפצים ליראה את-שמך, והצליחה-נא לעבדך היום, ותנהו לרחמים לפני האיש הזה; ואני הייתי משקה, למלך. 

השם מקשיב